BB Soft registar

Registar lekova

”Registar lekova” je online portal koji omogućava brzu i laku pretragu lekova registrovanih u Republici Srbiji. Na ovom sajtu dostupna je pretraga lekova na osnovu zaštićenog imena leka, generičkog naziva leka (INN), ATC klasifikacije, na osnovu imena proizvođača i nosioca dozvole za stavljanje leka u promet. Prilikom izrade sajta „Registar lekova“ korišćeni su podaci sa sajta Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS), dokumentacija proizvođača i nosilaca dozvole, knjiga žuti Registar lekova i relevantna stručna literatura iz oblasti lekova. Savremeni pristup lečenju zahteva multidisciplinarni pristup i vrlo često individualizaciju terapije, tako da podatke o doziranju lekova i određivanju odgovarajuće terapije treba prihvatiti orjentaciono.

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadržana