Dianeal PD4 / rastvor za peritonealnu dijalizu (1,36% glukoze) 1 x 2,5L


B05DB.. / ( glukoza + natrijum-hlorid + natrijum-laktat + kalcijum-hlorid + magnezijum-hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: Diacell d.o.o.

rastvor za peritonealnu dijalizu

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana