Dicef / prašak za rastvor za iv inj./inf. 50 x 1500mg


J01DC02 / ( cefuroksim )

NOSILAC DOZVOLE: PharmaSwiss d.o.o.

cefalosporin

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana