Diphereline / (SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp prašak i rastvarač za rastvor za inj. sc (0,1mg/ml) 7 x 0,1mg


L02AE04 / ( triptorelin (u obliku triptorelin – acetata) )

NOSILAC DOZVOLE: PharmaSwiss d.o.o.

analog gonadorelina

SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana