Diprophos / suspenzija za inj. im ia id (7mg/ml) 5 x 1ml


H02AB01 / ( betametazon )

NOSILAC DOZVOLE: Merck Sharp & Dohme d.o.o.

glukokortikoid

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana