Ditevaksal-T za odrasle / suspenzija za inj. im (najviše 30ij + najmanje 40ij)/0,5ml 10 x 5ml


J07AM51 / ( toksoid difterije + toksoid tetanusa )

NOSILAC DOZVOLE: Torlak (Institut za virusologiju, vakcine i serume)

vakcina

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana