Dultavax / suspenzija za sc im inj. u špricu 1 x 0,5ml


J07CA01 / ( vakcina protiv difterije + poliomijelitisa (inaktivisana) + tetanus (adsorbovana) )

NOSILAC DOZVOLE: Sanofi-Aventis d.o.o.

polivakcina

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana