Dultavax / suspenzija za inj. (u špricu) 1 x 0,5ml


J07CA01 / ( toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisani poliovirusi tipa 1, 2 i 3 )

NOSILAC DOZVOLE: Sanofi-Aventis d.o.o.

polivakcina

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana