Edemid / rastvor za inj. im iv (20mg/2ml) 5 x 2ml


C03CA01 / ( furosemid )

  • PROIZVOĐAČ: Lek

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d.

diuretik

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana