Elaprase / koncentrat za rastvor za inf. (2mg/ml) 1 x 3ml


A16AB09 / ( idursulfaza )

NOSILAC DOZVOLE: Shire d.o.o.

terapija mukopolisaharidoze II

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana