Aminocin / rastvor za im iv inj./inf. (500mg/2ml) 50 x 2ml


J01GB06 / (Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi ( amikacin )

NOSILAC DOZVOLE: PharmaSwiss d.o.o.

aminoglikozidni antibiotik

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana