Elelyso / prašak za rastvor za inf. 1 x 200j


A16AB11 / ( taligluceraza alfa )

NOSILAC DOZVOLE: Pfizer SRB d.o.o.

enzim, terapija Gošeove bolesti

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana