Elelyso / prašak za rastvor za inf. 1 x 200j


A16AB11 / ( taligluceraza alfa )

NOSILAC DOZVOLE: Pfizer SRB d.o.o.

enzim, terapija Gošeove bolesti

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana