Emoclot / prašak i rastvarač za rastvor za inf. 1 x 500ij + 1 x 10ml


B02BD02 / ( humani faktor koagulacije VIII )

NOSILAC DOZVOLE: Magna Medica d.o.o.

hemostatik

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana