Fanhdi / prašak i rastvarač (u špricu) za rastvor za iv inj. (30ij + 25ij)ml 1 x 10ml


B02BD06 / ( von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof) + humani faktor koagulacije VIII )

NOSILAC DOZVOLE: AMICUS SRB d.o.o.

hemostatik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana