Farmorubicin CS / rastvor za inj. iv (2mg/ml) 1 x 5ml


L01DB03 / (SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ( epirubicin hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: Pfizer SRB d.o.o.

citostatik - antibiotik

Copyright 2020 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana