Erbitux, / rastvor za inf. (5mg/ml) 1 x 20ml


L01XC06 / ( cetuksimab )

NOSILAC DOZVOLE: Merck d.o.o.

citostatik - monoklonsko antitelo

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana