Uman Albumin / rastvor za inf. (20%) 1 x 50ml


B05AA01 / ( albumin-humani )

NOSILAC DOZVOLE: Magna Medica d.o.o.

nadoknada plazme

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana