Farydak, / kaps. tvrda 6 x 10mg


L01XX42 / ( panobinostat )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Novartis Pharma Services INC

terapija multiplog mijeloma

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana