Esmeron / rastvor za iv inj./inf. (50mg/5ml) 10 x 5ml


M03AC09 / ( rokuronijum bromid )

NOSILAC DOZVOLE: Merck Sharp & Dohme d.o.o.

miorelaksans

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana