Feiba NF / prašak i rastvarač za rastvor za inf. (500j/20ml) 1 x 20ml


B02BD03 / ( antiinhibitorski kompleks faktora VIII )

NOSILAC DOZVOLE: Farmix d.o.o.

hemostatik

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana