Univerzalni 99Mo-99mTc Generator (uređaj sa priborom) / radionuklidni generator sa priborom za eluiranje 2 - 40GBq natrijum-pertehnetata (99mTc) na dan i sat kalibracije


V09FX01 / ( natrijum-pertehnetat (Tc-99m) )

radiofarmaceutik za dijagnostiku

radioaktivnost (SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana