Euvax B / suspenzija za inj. im (10μg/0,5ml) 1 x 0,5ml


J07BC01 / ( antigen HBsAg )

NOSILAC DOZVOLE: Pharma-MAAC doo

vakcina protiv hepatitisa B

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana