Exjade / disperzibilna tabl. 28 x 125mg


V03AC03 / ( deferasiroks )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Novartis Pharma Services INC

helator gvožđa

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp

Copyright 2020 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana