Extraneal / rastvor za peritonealnu dijalizu 1 x (5,4g + 4,5g + 0,257g + 0,051g + 75g )/L 2L


B05DA.. / ( natrijum-hlorid + natrijum-laktat + kalcijum-hlorid + magnezijum-hlorid + ikodekstrin )

NOSILAC DOZVOLE: Diacell d.o.o.

rastvor za peritonealnu dijalizu

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana