Alvolamid / rastvor za inf. (5mg/ml) 10 x 100ml


J01MA12 / moguć¡ uticaj leka na psihofizičke sposobnosti ( levofloksacin )

NOSILAC DOZVOLE: ZENTIVA PHARMA D.O.O.

hinolonski antibiotik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana