Fibrovein 0,5% / rastvor za inj. (5mg/ml) 5 x 2ml


C05BB04 / ( natrijum-tetradecilsulfat )

NOSILAC DOZVOLE: Ecotrade Bg d.o.o.

sklerozirajuće antivarikozno sredstvo

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana