Firazyr / rastvor za inj. (špric) sc (30mg/3ml) 1 x 3ml


B06AC02 / ( ikatibant )

NOSILAC DOZVOLE: Shire d.o.o.

terapija hereditarnog angioedema

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana