Fluconazole B. Braun / rastvor za inf. (2mg/ml) 10 x 100ml


J02AC01 / ( flukonazol )

NOSILAC DOZVOLE: B. Braun Adria RSRB d.o.o.

antimikotik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana