Haemonine 500 / prašak i rastvarač za rastvor za iv inj./inf. (100ij/ml) 1 x 5ml


B02BD04 / ( humani faktor koagulacije IX )

NOSILAC DOZVOLE: Beohem - 3 d.o.o.

hemostatik

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana