Herceptin / prašak za koncentrat za rastvor za inf. 1 x 150mg


L01XC03 / ( trastuzumab )

NOSILAC DOZVOLE: Roche d.o.o.

citostatik - monoklonsko antitelo

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana