Hetasorb 10% / rastvor za inf. (100g + 9g)/L 1 x 500ml


B05AA07 / ( hidroksietilskrob + natrijum-hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: Hemofarm AD

nadoknada tečnosti i elektrolita

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana