HEXAXIM / suspenzija za inj. u špricu (20ij+12μg+22-36μgT+25μg+25μg+40Dj+8μg+8Dj+32Dj+40ij+10μg)/0,5ml 1 x 0,5ml


J07CA09 / ( vakcina protiv difterije, Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana), tetanusa i hepatitisa B (rekombinantna), kombinovana )

NOSILAC DOZVOLE: Sanofi-Aventis d.o.o.

polivakcina

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana