Fortecortin / rastvor za inj. im iv ia (4mg/ml) 3 x 1ml


H02AB02 / ( deksametazon )

NOSILAC DOZVOLE: Merck d.o.o.

glukokortikoid

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana