Forteo / rastvor za inj. u penu sa uloškom sc (20μg/80μL) 1 x 2,4ml


H05AA02 / ( teriparatid )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Eli Lilly (Suisse) SA

stimulator izgradnje koštane mase

SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana