Hizentra / rastvor za inj. sc (200mg/ml) 1 x 5ml


J06BA01 / ( humani normalni imunoglobulin )

NOSILAC DOZVOLE: PharmaSwiss d.o.o.

imunoglobulin

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana