Fraxiparine / (SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp rastvor za inj. u špricu sc iv (2850ij/0,3ml) 10 x 0,3ml


B01AB06 / ( nadroparin-kalcijum )

NOSILAC DOZVOLE: Clinres Farmacija d.o.o.

antikoagulans

SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana