Humalog / rastvor za inj. u ulošku sc (100ij/ml) 5 x 3ml


A10AB04 / ( insulin lispro )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Eli Lilly (Suisse) SA

analog humanog insulina

Copyright 2020 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana