Human albumin 20% Baxter / rastvor za inf. (200g/L) 1 x 50ml


B05AA01 / ( albumin-humani )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Eli Lilly (Suisse) SA

nadoknada plazme

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana