Human albumin 20% Behring, malo soli / rastvor za inf. (20%) 1 x 50ml


B05AA01 / (SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ( albumin-humani )

NOSILAC DOZVOLE: PharmaSwiss d.o.o.

nadoknada plazme

Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana