Humira / rastvor za inj. u špricu sc (20mg/0,2ml) 2 x 0,2ml


L04AB04 / ( adalimumab )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Beograd

imunosupresiv za Th reumatoidnog artritisa i Kronove bolesti

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana