Ig Vena / rastvor za inf. (50mg/ml) 1 x 20ml


J06BA02 / ( humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu )

NOSILAC DOZVOLE: Magna Medica d.o.o.

imunoglobulin

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana