Isocor / rastvor za inj./inf. (2,5mg/ml) 10 x 2ml


C08DA01 / ( verapamil-hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: Sopharma Trading d.o.o.

antagonist Ca

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana