Ferrovin / rastvor za iv inj./inf. (20mg/ml) 5 x 5ml


B03AC02 / ( gvožđe III hidroksid saharoza kompleks )

NOSILAC DOZVOLE: Proton Med d.o.o.

antianemik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana