Immunate / prašak i rastvarač za rastvor za inj. iv (190ij + 250ij)/5ml 1 x 5ml


B02BD06 / ( von Willebrand-ov faktor (vWF:Rcof) + humani faktor koagulacije VIII )

NOSILAC DOZVOLE: Farmix d.o.o.

hemostatik

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana