Immunorho / prašak i rastvarač za rastvor za inj. im (300μg/2ml) 1 x 2ml


J06BB01 / ( anti D (Rho) imunoglobulin – humani )

NOSILAC DOZVOLE: Magna Medica d.o.o.

specifični imunoglobulin

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana