Jevtana / koncentrat i rastvarač za rastvor za inf. 1 x (60mg/1,5ml) + 1 x 4,5ml


L01CD04 / ( cabazitaksel )

NOSILAC DOZVOLE: Sanofi-Aventis d.o.o.

citostatik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana