Intratect / rastvor za inf. 1 x (100mg/ml) 50ml


J06BA02 / ( humani normalni imunoglobulin za intravensku primenu )

NOSILAC DOZVOLE: Beohem - 3 d.o.o.

imunoglobulin

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana