Irinotesin / koncentrat za rastvor za inf. (40mg/2ml) 1 x 2ml


L01XX19 / ( irinotekan hlorid trihidrat )

NOSILAC DOZVOLE: Actavis d.o.o.

citostatik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana