Kadcyla / prašak za koncentrat za rastvor za inf. 1 x 100mg


L01XC14 / ( trastuzumab emtanzin )

NOSILAC DOZVOLE: Roche d.o.o.

citostatik - monoklonsko antitelo

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana