Lasix / rastvor za inj. im iv (20mg/2ml) 6 x 2ml


C03CA01 / ( furosemid )

NOSILAC DOZVOLE: Sanofi-Aventis d.o.o.

diuretik

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana