Lastet cap. 50 / kaps. meka 20 x 50mg


L01CB01 / ( etopozid )

NOSILAC DOZVOLE: Eurofarm d.o.o.

citostatik - antimitotik

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana